احمدرضا عابدزاده
4 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
نيمه جاني دارم وآنرا فدايت ميکنم"اشکهاي ديدگانم راعطايت ميکنم" خوبرويان گرچه مشهورند دردلدادگي"من ولي ازجمله خوبان جدايت ميکنم"توچه شيريني ومن باتيشه عشقت شبي"بيستون سينه ام راخاک پايت ميکنم…
;