احمدرضا عابدزاده
4 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
يه روزى اينكه بهت بگن تو بهترينى و ببينى مردم دوست دارن و هميشه لطف و دعاشون توى همه اين سالها پشت سرت هست انقدر خوشحالت مى كنه كه فكر مى كنى از اين بيشتر ديگه امكان نداره. اما سالها گذشت تا اين لحظه بهم ثابت شد كه مى شه حتى خوشحالتر بود. وقتى پسرت كه انگار همين ديروز بود كه كوچيكترين دست كش دروازبانى هم به دستش بزرگ بود، تصميم مى گيره روى پاى خودش بلند شه تا به آرزوهاش برسه شروع مى كنه تلاش كردن جايى كه خيليا گفتن نمى تونه خيليا گفتن اشتباه مى كنه و اين راه درست نيست و به مقصد نمى رسه اما اون آنقدر تشنه موفقيت هست، آنقدر بزرگ فكر مى كنه و انقدر از ته دل مى خواد و سخت تلاش مى كنه كه هر كار نشدنى رو هم ممكن مى كنه اون لحظه اى كه مثل الان نتيجه مى گيره و توى يك كشور كه اونجا تا قبل از اين كسى اسمى از اون نشنيده بوده، توى 6 ماه كارى مى كنه كه بزرگترين تيم ها به دنبالش هستن و بزرگترين سايت هاى خبرى راجع به اون مى نويسن ، و اين دفعه به خاطر "امير عابدزاده" بودن و نه "عابدزاده" بودن. تا امروز سكوت كردم تا امروز امير باشه كه با موفقيت خودش تو سطح اول فوتبال دنيا جواب بده به كسايى كه از رسيدن از خواستن از تونستن م
;