احمدرضا عابدزاده
4 سال پیش
احمدرضا عابدزاده
موفقيت هر چهار نماينده ايران عزيز در ليگ قهرمانان باعث سربلندى ماست .به اميد پيروزى و صعود پرسپوليس ،هواداران ايرانى امشب استاديوم آزادى را براى حريف كابوس كنند????????
;