احمد آل نعمه
سال پیش
احمد آل نعمه
پدرم : مني که پدر شده ام مي دانم چه رنجهايي براي من کشيدي. من مي دانم که با چه سختي هايي نيازهاي من را بر طرف کردي ، پدرم قسم به تمام روزهاي سرد و گرم که برايم زحمت کشيدي دوستت دارم و خيالت برايم تکيه گاه است … روزت مبارک .????????
;