احمد آل نعمه
سال پیش
احمد آل نعمه
" سخت كوشي هرگز كسي را نكشته است، نگراني از آن است كه انسان را از بين مي برد ????
;