احمد آل نعمه
3 سال پیش
احمد آل نعمه
دوست داشتنت بزرگترين نعمت دنياست مرا شاد ميکند و لبخند را به دنيايم هديه ميکند حتي اين روزها گاهي پرواز ميکنم من اين دوست داشتن را بيشتر از هر چيز در اين دنيا دوست دارم
;