احمد آل نعمه
سال پیش
احمد آل نعمه
اخلاق بد مانند يك لاستيك پنچر است.تا عوضش نكنيد راه به جاى نخواهيد برد????
;