احمد آل نعمه
5 سال پیش
احمد آل نعمه
هر روز صبح در افريقا با طلوع خورشيد"شيرى"به دنبال"اهوى"ميدويد.و شير ميدانست اگر از اهو سريع تر ندوداز گرسنگى خواهد مرد و آهو ميدانست اگر از شير سريع تر ندود كشته خواهد شد.مهم نيست"شير"باشى يا"آهو"مهم ان است كه با طلوع خورشيد هر روز با تمام توان شروع به دويدن كنيد(نيلسون ماندلا)
;