احمد آل نعمه
5 سال پیش
احمد آل نعمه
در مورد ا?نچه مى خواهى به دست ا?ورى فكر كن ودرباره ى ا?نچه نمى خواهى مطلقا حرف نزن
;