احمد آل نعمه
5 سال پیش
احمد آل نعمه
خدايا تقدير دوستانم را زيبا بنويس تا من جز لبخند چيز ديگيرى از انها نبينم??????????
;