احمد آل نعمه
4 سال پیش
احمد آل نعمه
“يکي از کليد هاي موفقيت، داشتن نظم در انجام دادن کارهايي است که بايد انجام دهيد؛ حتي اگر ميلي به انجامش نداريد… اما ميدانيد مهم هستند و بايد انجام شوند.” __برايان تريسي
;