احمد آل نعمه
4 سال پیش
احمد آل نعمه
هر چه مي توانيد از اشتباهات ديگران چيزهاي جديد بياموزيد. چون شما وقت كافي براي همه اين تجربيات نخواهيد داشت. آلفرد شين ولد??????
;