احمد نورالهي
5 سال پیش
احمد نورالهي
هميشه لحظه خداحافظي صاحب خانه كنار در مي ايسته و به مهمانش لبخند ميزنه "" لبخند خدا بدرقه زندگيتان" عيدتون مبارك?????? تولد داش مهدي گل هم مبارك ...ايشالا هميشه سلامت باشي ??????????
;