احمد نورالهي
5 سال پیش
احمد نورالهي
اگر چهار تكه نان خوشمزه باشد و شما پنج نفر باشيد كسي كه اصلأ از مزه آن نان خوشش نمي آيد ((مادر)) است . ??????????????
;