احمد نورالهي
5 سال پیش
احمد نورالهي
حسرت هميشگي >>> حرف هاي ما هنوز ناتمام ........ تا نگاه ميكني : وقت رفتن است باز هم همان حكايت هميشگي ! پيش از انكه با خبر شوي لحظه عزيمت تو ناگزير مي شود ........ اي دريغ و حسرت هميشگي ! ناگهان >>> چقدر زود دير مي شود ! ??24??
;