احمد نورالهي
3 سال پیش
احمد نورالهي
تمام قد مقابلتان تعظيم مي كنم و اين روز را براي هميشه در خاطرم قاب خواهم كرد. تشكر و سپاس, كلمات و عبارات حقيري هستند مقابل اين همه لطف.ممنونم از همه هواداران، همبازيانم و كادر فني
;