الساندرو دل پیه رو
Take-off for Abu Dabhi... #flight #abudabhi #uae #me #airport #milano #italy #ADP10
;