علی علیپور
6 ماه پیش
علی علیپور
عزت و ذلت دست خداست خدايا شكرت??????
;