علی علیپور
4 ماه پیش
علی علیپور
عزت و ذلت دست خداست خدايا شكرت??????
;