علی علیپور
8 ماه پیش
علی علیپور
روزي که به دنيا آمدي هرگز نميدانستي زماني خواهد رسيد که آرامش بخش روح و روان ميليونها هوادار هستي که با بودن تو دنيا برايشان زيباتر است??تولدت مبارك?? @aliiiiiiiikarimi8
;