علی علیپور
7 ماه پیش
علی علیپور
تلاش دسته جمعي وقتي منتهي به هدفي ارزشمند مي شود ستودني است. تاريخ پرسپوليس كبير پر است از افتخارات، جام ها و مدال ها. به خود مي بالم كه در تحقق اين موفقيت هايي كه در تصوير ميبينيد نقش داشته ام. اين جام ها با تلاش شبانه روزي آقا گرشاسبي، (عوامل باشگاه) و تلاش،دانش، تجربه و انگيزه آقاي برانكو و كادر فني كه شب و روز سخت تلاش ميكنند كه تيم و تك تك بچه ها مسير رو به رشد را براي تحقق هدفهايي كه پيشرو داريم ادامه دهيم و كاپيتان سيد جلال و تك تك بازيكنان كه با مصدوميت ها و دوري از خانواده فشار بازيها و ... رو تحمل ميكنيم و با تلاش كادر پزشكي ، ماساژور و تداركات زحمت كش و حمايت همه جانبه هواداراي دوستداشتني ارتش سرخ كه تو سرما و گرما پشت ما بازيكنا و تيم بودن به دست آمده است. ممنون بابت بودنتان?????? و همچنان اين داستان????????با اين كادر و بچه ها ادامه دارد ?????? اين افتخارها تو چند سال??؟؟؟ ????
;