علی علیپور
9 ماه پیش
علی علیپور
@hanger_mezon @hanger_mezon هر ساختمان بزرگ ، زماني فقط يک نقشه ساده بوده مهم نيست که امروز در چه مرحله اي هستيد مهم آينده شماست و چيزي که به آن خواهيد رسيد...??????
;