علی علیپور
3 ماه پیش
علی علیپور
خوشبختي بر سه ستون استوار است: فراموش کردن گذشته، غنيمت شمردن حال و اميدوار بودن به آينده??????
;