علی علیپور
دو هفته پیش
علی علیپور
خدايا شكرت ?????? بزرگترين منبع انگيزه ذهن خودته پس بزرگ فكر كن و به خودت انگيزه بده تا يه برنده باشي
;