علی علیپور
سال پیش
علی علیپور
دو چيز هيچ وقت از ياد آدما نميره: دوستاي خوب و روزهاي خوب يه چيز هم هيچ وقت از دل آدما نميره روزهاي خوبي كه با دوستاي خوب گذشت ??perspolis??
;