علی علیپور
سال پیش
علی علیپور
" آرامش" به معناي آن نيست که صدايي نباشد مشکلي وجود نداشته باشد يا کار سختي پيش رو نباشد " آرامش" يعني در ميان صدا، مشکل و کار سخت دلي آرام وجود داشته باشد… ?????????? هوا خوب يا بد فرقي ندارد ما با هواي کساني که دوست‌شان داريم نفس مي‌کشيم...????????????????
;