علی علیپور
8 ماه پیش
علی علیپور
لحظات شادي، خدا را ستايش کن لحظات سختي، خدا را جستجو کن لحظات آرامش، خدا را مناجات کن لحظات درد آور، به خدا اعتماد کن و در تمام لحظات، شکر گزار خداوند باش …??????????????????????
;