علی علیپور
ماه پیش
علی علیپور
لحظات شادي، خدا را ستايش کن لحظات سختي، خدا را جستجو کن لحظات آرامش، خدا را مناجات کن لحظات درد آور، به خدا اعتماد کن و در تمام لحظات، شکر گزار خداوند باش …??????????????????????
;