علی علیپور
5 ماه پیش
علی علیپور
پرسپوليسي ها! پرسپوليسي ها! به کمپين پرسپوليسي ها بپيونديد. مي خواهيم ?ميليون پرسپوليسي را اينجا جمع کنيم دوستان پرسپوليسي تان را که صفحه رسمي باشگاه را فالو نکرده اند درصفحه رسمي باشگاه تگ کنيد. ? ميليون نفر يعني بيشتر از جمعيت ??کشور در جهان .مي خواهيم فقط در اينستاگرام به اندازه جمعيت يک کشور، پرسپوليسي داشته باشيم. دوستان پرسپوليسي تان را تگ کنيد و اين عکس را در صفحات خود به اشتراک بگذاريد. هشتگ ? ميليون هم فراموش نشود #كمپين #6ميليون#پرسپوليسي #6million
;