علی علیپور
ماه پیش
علی علیپور
کسي نمي‌تواند اين واقعيت را کتمان کند که پرسپوليس نيازمند منابع مالي است؛ از طلبکاران داخلي تا بازيکنان و مربيان خارجي که هر يک ارقام ريز و درشتي را از باشگاه طلب دارند اما مسئله مهم اين است که نبايد يک نسخه موقت و اشتباه را دوباره تجويز کرد. همان نسخه‌اي که نه تنها هيچوقت نتيجه‌اي نداشته، بلکه مشکلات را بزرگتر و بدتر از قبل کرده است. پرسپوليس بيش از آن‌که فکرش را کنيد به پول احتياج دارد اما بيشتر از آن نيازمند مديراني کاردان و اقتصادي است؛ شفافيت و سلامت مالي در اخلاقشان باشد و براي باشگاه ساختار تعريف کنند تا آنرا به ثبات برسانند. پرسپوليس اين پتانسيل را دارد که بدون کمک‌هاي مستقيم، خود را اداره کند. مسند مديريت پرسپوليس بايد به کساني سپرده شود که بر مشکلات آگاهي دارند و راه درآمدزايي را هم بلد باشند. هيچکس به اندازه ما بازيکنان در جريان اتفاقات چند سال اخير در تيم و باشگاه نبوده است تا بتواند ادعا کند واقعيت و ماهيت افراد را بهتر از ما مي‌شناسد. مايي که با تمام وجودمان با همه مشکلات و کم وکاستي‌ها ساختيم و براي‌ ما هميشه رضايت و شادي هواداران و قهرماني و سربلندي پرسپوليس مهمترين هدف بوده است. ما براي او
;