علی علیپور
دو هفته پیش
علی علیپور
سازنده‌ترين کلمه صبر است براي داشتنش دعا کن روشن‌ترين کلمه اميد است به ا?ن اميدوار باش ضعيف‌ترين کلمه حسرت است ا?ن را نخور محکم‌ترين کلمه پشت‌کار است ا?ن را داشته باش...?? #ماهيگيري
;