علی انصاریان
سال پیش
علی انصاریان
. سلام.. ما اخرشم نفهميديم چي به چيه..! ما دويديم و نرسيديم بعضيا نشستن و رسيدن... ما که رسيديم بخدا ،،خدايا شکرت ،،ميدون خراسون کجا تورنتو تو خارج کجاااا بخدااا..ما گذشته يادمونه بخدا ... خدايا شکرت ،،آخداااا نوکرتممممم دربست يا علي ??،?? ميخواستم بگم منم بلدم از اين چيزاااا??????????????????????????
;