علی انصاریان
سال پیش
علی انصاریان
. سلام.. نود درصد حرف هايي که باهاشون موافقت مي کنم فقط واسه اينه که حال ندارم مخالفت کنم ميخوام طرف فکشو ببنده..???????????? بخدااااا ..حالا هي نظر بده وقتي برام مهم نيست هي بگو هي بگو تا بگم به ..مهم نيست ???????????????? هر کاري بخوام ميکنممممممم و هر چي ميخوام ميگمممم چون دلممممممم ميخوادددد ... يا علي ??،?? عجب عکسي شده بخدا تابلو نقاشي شد با من???????????? برا دلت زندگي کن هر کاري کني حرف توش هست حرف هم که باد چيزه ... هوا منظورم بود????????????
;