علی انصاریان
5 سال پیش
علی انصاریان
خيلى وقتها فقط آدمها با تاريخ تولدشون بزرگ و پير نميشن...... بعضى وقتها دل آدمها زود تر از صورتشون ميشكنه.... دلتون شاد و صورتتون پر لبخند. عكس : حسن هندى عزيز
;