علی انصاریان
سال پیش
علی انصاریان
. سلام.. ميدوني کي ممنوع التصوير شدم ،،،بذار بگم که خوب بدوني ...... وقتي ممنوع التصوير شدم که ديگه نتونستم صورت پدرمو ببينم ،،اونجا ممنوع شد برام که ديگه نتونستم دست و پا و پيشوني پدرمو ببوسم و زيارت کنم ،،وقتي ممنوع شدم که الان فقط بايد قاب عکسشووو ببينم و آه بکشم ..... بگذريممممممم... کار خوبه خدا درست کنه سلطان محمود خرررررررر کيه... خدايا ممنوع التصويرم از صورت و دل مادرم نکن همين ... يا حق ...??،?? گرنگهدار من آن است که من ميدانم شيشه را در بغل سنگ نگه ميدارد .. عزت زياد ...
;