علی انصاریان
6 سال پیش
علی انصاریان
هميشه افتخار كردم و ميكنم به شاگردى مرد بزرگ و اسطوره فوتبال ايران. قدر اين مردان بزرگ را بدانيم تا هستندو نفس ميكشند. بهترين دقاق و ساعت زندگيم با شما بوده سلطان دوست داشتنى . سألها باشى و سلامت و سالم . افتخار ميكنم به اينكه فقط و فقط من تونستم از روى نيمكت بلندتون كنم و پيشونيتونو ببوسم.
;