علی انصاریان
سال پیش
علی انصاریان
. سلام.. اول هفته خوبي باشه براي همه ما ...???????????? شما رو نميدونم ولي من وقتي امر به معروف و نهي از منکر بلد نيستم با يک «به من چه!» خدا و بندگانش رو خوشحال ميکنم يا حق??،?? ورق بزنيد اگه حال داشتيد??
;