علی انصاریان
سال پیش
علی انصاریان
. سلام .. عادت کرديم به دروغ شنيدن و خوشحال شدن. ،،،ولي عادت نکرديم راست بشنويم و دروغ نگيم ..وقتي دروغ بگي محبوب تري ،،ولي من بلد نبودم و نيستم .. يا حق ??،?? برنامه ورزشگاه هر شب ساعت ?:?? شبکه ? سيما... @varzeshgah_tv5 @elise_gold_suit @saeidzareian ورق بزنيد ممنون.. گر نگهدار من آن است که من ميدانم شيشه را در بغل سنگ نگه ميدارد خداياشکرررررررررر????????????
;