علی انصاریان
سال پیش
علی انصاریان
. سلام.. احساس مي کردم اگر اوضاع همين طوري بماند دق مي کنم... اوضاع همان طور ماند و دق نکردم! همه مان اينگونه ايم لحظه هاي گَندي داريم که تا مرز سکته پيش ميرويم! اما ميگذرد هيچ وقت حرف سربازي که بدون پاهايش از جنگ برگشت را فراموش نميکنم: من فوتباليست خوبي بودم! اولش براي پاهايم هر شب گريه ميکردم، تا فهميدم خدا دوست داره من شطرنج باز خوبي باشم.. ???????????????????????????? خدايا شکر?????????? برنامه ورزشگاه هرشب ساعت ?:?? شب و تکرارش فرداش ساعت ??:?? صبح شبکه ? سيما....يا حق ??،?? @varzeshgah_tv5 @elise_gold_suit @saeidzareian ‌
;