علی انصاریان
5 سال پیش
علی انصاریان
سلام مخور غم گذشته گذشتها ،گذشته هرگز به غصه خوردن گذشته بر نگشته پس چون ميگذرد غمى نيست ???????????? يا على
;