علی انصاریان
سال پیش
علی انصاریان
. سلام بر ?? سالگي... جات خالي بود باباي نازنينم ،،سايه ات به روي سر من هميشه مادر???????????? مادرم ميگه چند سالت شده ننه ،،ميگم ?? سال ننه جون،،ميگه پير شدياااا مادر ..،ميگم تازه يادت افتاده???????????? ممنونم ازتون براي يکسال با هم بودن ?? دوستتون دارم و تو قلب من جا داريد.. يا حق ورق بزنيد??
;