علی انصاریان
5 سال پیش
علی انصاریان
سلام سينمايي يابانجى تمام شد.. ممنونم از همه بچه هاى فيلم ... ممنون از خلبانان با غيرت و تمام پرسنل مهربان هواناجا... تشكر از پليس نوپو فيلم يابانجى جشنواره سراسرى فيلمهاى پليسى جهان در مسكو ... يا على 24
;