علی انصاریان
5 سال پیش
علی انصاریان
اين اتفاقى نيست كه من تو اين شلوغى ديدمت زير بارون باتوام تو خيابون با توام تو دلم برف اومده من تو زمستون با توام. عكس؛على عليپور
;