علی انصاریان
4 سال پیش
علی انصاریان
سلام زنده باد قوم غيور و با غيرت بختيارى ،،زنده باد مردم با شرف لًُر .مردم دوست دوست داشتنى و با معرفت ...ممنونم ازتون زنده باد ايرانى با هر لهجه و قوم .. قوم دوست داشتنى آذرى و تُركهاى نازنين.. قوم دوست داشتنى و پهلوان كُرد.. قوم دوست داشتنى و مهربان عرب ايران ... قوم دوست داشتنى و نازنين فارس.. قوم دوست داشتنى و مشتى بلوچ.. قوم دوست داشتنى لًُر و بختيارى .. قوم دوست داشتنى گيلك و شمال و مازندران زيبا.. زنده باد ايران و ايرانى ... همه زير پرچم مقدس ايران عزيزمان.. ببخشيد اگه چيزى و أسمى از قلم افتاده . ياد فيلم :شير سنگى ،با بازى استاد عزت الله انتظامي و استاد على نصيريان بخير ،عالى بود اين فيلم ..فكر كنم كار استاد مسعود جعفرى جوزانى باشه،???????????? يا على 24
;