علی انصاریان
5 سال پیش
علی انصاریان
سلام... قسمت كن باز هم من بيام ، هم تموم عاشقانه بارگاهت،شفاء همه مريضها شايد بهترين و قشنگترين دعايمان باشد.. پدرم جات خالى ???????????? يا على 24 ، 33 رضايم به رضاى توست ..
;