علی انصاریان
4 سال پیش
علی انصاریان
سلام ... وقتتون بخير ?? يا على 33،24 چشمى بهم زديم و دنيا گذشت دنبال هم امروز و فردا گذشت اگر دريابيم فقط پنج دقيقه براي بيان آنچه مي خواهيم بگوييم فرصت داريم تمام باجه هاي تلفن از افرادي پر مي شد که مي خواستند به ديگران بگويند آنها را دوست دارند!
;