علی انصاریان
4 سال پیش
علی انصاریان
سلام ....پير شدن دقيقا از جايي شروع ميشه که شبها جاي "رويا پردازي براي آينده" با "خاطرات گذشته" به خواب ميري... يا على 33،24 عكس:حسين حاج بابايي ??
;