علی انصاریان
4 سال پیش
علی انصاریان
سلام ...معبودا ؛ به بزرگي آنچه داده اي ، آگاهم کن... تا کوچکي ، آنچه ندارم نا آرامم نکند صبح بخير زندگي اميدوارم هفته خوبى باشه براى همه ما???????????? يا على 33،24
;