علی انصاریان
4 سال پیش
علی انصاریان
سلام ... فيلم سينمايي كتيبه ،،هنوز با سرعت ادامه دارد در خيابانهايي كه باهاشون خاطره دارم ،،سرچشمه و بازار و چهارراه سيروس و خيابون رى?????????????? عكس:بانو تارا قنواتى كارگردان:حسين قاسمى جامى به قلم :مصطفى كشتگر... يا على 33،24
;