علی انصاریان
6 سال پیش
علی انصاریان
سلام جاتون خالى شاه چراغ شيراز . با مادر جان جانان ياد همه هستم. ساعت 10 صبح برنامه خوشا شيراز شبكه فارس. يا على .بازم روز زن بر بانوان ايرانى مبارك
;