علی انصاریان
3 سال پیش
علی انصاریان
. سلام.... اميدوارم هفته خوبى باشه براى همه ما???????????? ياعلى 33،24 جاده موفقّيت مستقيم نيست! پيچي دارد به نام شكست! دوربرگرداني به نام سردرگمي! سرعت گيرهايي به نام افكار منفي! و چراغ قرمزهايي به نام دشمنان ...! اما اگر يدكي به نام انگيزه داشته باشيد ، موتوري به نام استقامت ... و راننده اي به نام اميــــد ... در فضايي به نام ارامش ، بدون هزينه كردن سلامت رواني و فيزيكي به جايي خواهيد رسيد كه موفقّيت ناميده ميشود به اميد هفته اي پُر از موفقيت ..
;