علی انصاریان
4 سال پیش
علی انصاریان
. پست موقت سلام ... روحت شاد مهرداد عزيز ،1 سال شد...نگران نباش همه ميايم يه روزى ،ديروزم كه با يادگار هادى چه كرديد ،گريه كرد و از دور ديد جام بالارفت ،كسى نبود ببره تو بچه رو ،چون بابا نداشت?????????????? يا على 33،24 پنج شنبه اس روح همه رفتگانمون شاد و آرام ...
;